thiết bị siêu âm điều trị đa tần

  • Máy siêu âm điều trị đa tần Fisionic.1

    Máy siêu âm điều trị Fisionic

    Liên hệ

    Máy siêu âm điều trị Fisionic do hãng Fisioline Ý sản xuất và Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam Số công bố: 220002711/PCBB-HN