Giới thiệu

Công ty TNHH Việt Quang được thành lập vào năm 1998.

Lĩnh vực hoạt động: thực hiện các Dự án về lĩnh vực Y tế