thiết bị laser điều trị Lumix Plus

  • Máy laser điều trị công suất cao Lumix 250

    Máy Laser điều trị công suất cao Lumix 250

    Liên hệ

    Máy laser điều trị công suất cao Lumix 250 Fisioline Ý sản xuất do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.