Sản phẩm

Công ty TNHH Việt Quang làm đối tác bán hàng chính hãng các sản phẩm hãng GE, Siemens, Shimadzu, Listem, Bontech, 3 DICS, Daito, Michigan, Siare, Convergent, MES và các dòng máy đo loãng xương Hàn Quốc.