máy thuộc khoa sản phụ

 • Máy soi cổ tử cung KP 3000 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung KP 3000S Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 S Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung SOM 52 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 52 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung VICO S HD

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc. hotline 0243 9999 766