máy soi cổ tử cung

 • Hệ thống nội soi ống cứng Focus Nine

  Liên hệ

  Hệ thống nội soi ống cứng Focus Nine do VISCO Hàn quốc sản xuất và được phân phối chính hãng, bảo hành toàn quốc bởi công ty Việt Quang 0243 9999 766
 • Hệ thống nội soi thanh quản video EVS

  Liên hệ

  Hệ thống nội soi thanh quản video EVS do VISCO Hàn quốc sản xuất và được phân phối chính hãng, bảo hành toàn quốc bởi công ty Việt Quang 0243 9999 766
 • Máy soi cổ tử cung KP 3000 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung KP 3000S Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 S Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung SOM 52 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 52 Karl Kap Đức do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ hãng về.
 • Máy soi cổ tử cung VICO S HD

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc. hotline 0243 9999 766