máy hút dịch

 • Máy hút dịch Askir C30 BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật Askir C30 BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 20

  Liên hệ

  Máy hút dịch cho trẻ em model New Askir 20 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 230 12V BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật New Askir 230 12V BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 30

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 30 Proximity

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 Proximity do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 36BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 36BR do hãng Cami Ý sản xuất Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch POLIVAC B4/SLT 30PVE-EXP

  Máy hút dịch POLIVAC B4/SLT 30PVE-EXP liên tục áp lực thấp do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút dịch VACUMSOL AS-65

  Máy hút dịch VACUMSOL AS-65 do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút dịch Vortex-S AS-200

  Máy hút dịch Vortex-S AS-200 do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút điện áp lực thấp Vacutrol AS 130 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút điện áp lực thấp Vacutron AS 130 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút điện Vacumsol AS 60 Alsa Ý

  Máy hút điện Alsa Ý được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút thai (Máy hút điện) Vorteco AS 100 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút lấy thai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Alsa Ý về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766