Máy hút dịch New Askir 230 12V BR

  • Máy hút dịch New Askir 230 12V BR

    Liên hệ

    Máy hút dịch phẫu thuật New Askir 230 12V BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.