máy hút dịch liên tục Alsa

 • Máy hút dịch Vortex-S AS-200

  Máy hút dịch Vortex-S AS-200 do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút điện áp lực thấp Vacutrol AS 130 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút điện áp lực thấp Vacutron AS 130 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút điện Vacumsol AS 60 Alsa Ý

  Máy hút điện Alsa Ý được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút thai (Máy hút điện) Vorteco AS 100 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút lấy thai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Alsa Ý về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766