Máy đo điện tim gắng sức

  • Máy đo điện tim gắng sức Cardiovit AT-102 G2

    Liên hệ

    Đặc trưng Máy đo điện tim CARDIOVIT AT-1 G2 Nhập dữ liệu bệnh nhân dễ dàng Chất lượng tín hiệu vượt trội cho ECG người lớn và trẻ em Phát hiện đảo ngược chì Cố vấn kết nối với dạng sóng được mã hóa màu Phiên dịch ETM và CCAA (tùy chọn)