máy điện tim Schiller

  • Máy đo điện tim Cardiovit AT-102 G2

    Liên hệ

    Máy đo điện tim CARDIOVIT AT-102 G2 có màn hình màu 8 inch với các phím chức năng cảm ứng. Hơn nữa, bàn phím chữ và số kín của nó đảm bảo làm sạch dễ dàng, làm cho nó rất phù hợp với thói quen lâm sàng hàng ngày. Công nghệ pin thông minh đảm bảo ghi ECG hơn 8 giờ.