máy đếm tinh trùng tự động

  • Máy đếm tinh trùng tự động Qwick Check Gold

    Máy đếm tinh trùng tự động Qwick Check Gold do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766