máy đếm chất lượng tinh trùng

  • Phân tích tinh trùng tự động máy SQA-V GOLD

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA V gold do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766