Máy chụp Xquang vú

 • Hệ thống Xquang nhũ ảnh AIDIA UD Hãng Drtech

  Liên hệ

  Hệ thống Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Máy chụp Xquang Vú Aida

  Liên hệ

  Tấm nhận ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Máy Xquang nhũ ảnh AIDIA TD Hãng Drtech

  Liên hệ

  Máy Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.