hotler điện tim

  • Holter điện tim Medilog AR

    Liên hệ

    Holter điện tim Medilog AR phát hiện rung tâm nhĩ/cuồng tâm nhĩ trong 0 giây nhờ phân tích sóng P thực, xử lý dễ dàng, nhanh chóng và hợp vệ sinh, khái niệm pin kép linh hoạt trong thời gian ghi hơn 14 ngày