holter huyết áp

  • Holter huyết áp BR-102 Plus

    Liên hệ

    Holter huyết áp SCHILLER BR-102 plus mang lại sự thoải mái cao nhất cho bệnh nhân trong khi vẫn duy trì các phép đo chính xác nhất với kích thước nhỏ và trọng lượng thấp. Kết hợp một công nghệ đặc biệt, vòng bít chỉ được bơm căng khi cần thiết.
  • Holter huyết áp BR-102 Plus PWA

    Liên hệ

    Holter huyết áp BR-102 cộng với PWA giúp Phân tích sóng xung của SCHILLER (PWA): huyết động học trung tâm hàng ngày và đo huyết áp trong một lần