holter huyết áp BR 102 plus

  • Holter huyết áp BR-102 Plus

    Liên hệ

    Holter huyết áp SCHILLER BR-102 plus mang lại sự thoải mái cao nhất cho bệnh nhân trong khi vẫn duy trì các phép đo chính xác nhất với kích thước nhỏ và trọng lượng thấp. Kết hợp một công nghệ đặc biệt, vòng bít chỉ được bơm căng khi cần thiết.