hệ thống thu nhận ảnh Kỹ thuật số

 • Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số máy X- quang Drtech

  Liên hệ

  Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ chính hãng.
 • Máy chụp Xquang Vú AIDA image

  Hệ thống Xquang nhũ ảnh Hãng Drtech Hàn Quốc

  Liên hệ

  Hệ thống Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ chính hãng.
 • Máy chụp Xquang Vú AIDA image

  Máy Xquang nhũ ảnh AIDA Hãng Drtech

  Liên hệ

  Máy Xquang nhũ ảnh model AIDA (UD và TD) kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao
 • Máy chụp Xquang Vú AIDA image

  Máy Xquang nhũ ảnh AIDIA TD Hãng Drtech

  Liên hệ

  Máy Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số Drtech Hàn Quốc

  Liên hệ

  Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số Drtech Hàn Quốc do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ chính hãng.
 • Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số EVS 4343A

  Liên hệ

  Tấm nhân ảnh DR kỹ thuật số EVS 4343A Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.