giá máy phân tích chất lượng tinh trùng

  • Máy xét nghiệm tinh trùng SQA IIC-P MES Israel

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA II CP do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766