đèn mổ treo trần Emaled 300 D

  • Đèn mổ treo trần Emaled 300 D

    Liên hệ

    Với ánh sáng chất lượng cao, đèn mổ treo trần Emaled 300D cung cấp ánh sáng tối ưu trong các quy trình chẩn đoán và phẫu thuật, cũng như trong các kỳ thi.