đèn mổ di động Emaled 300 F

  • Đèn mổ di động Emaled 300 F

    Liên hệ

    Do có giá đỡ và giá đỡ ổn định, đèn mổ di động EmaLED 300 F có thể được sử dụng linh hoạt trong các phòng phẫu thuật và điều trị khác nhau.