đèn mổ 160000lux

  • Đèn mổ treo trần 2 nhánh Emaled 560 500

    Liên hệ

    Đèn mổ này cung cấp nhiều chức năng để điều chỉnh ánh sáng hoàn hảo phù hợp với mục đích ứng dụng: lấy nét 4 giai đoạn Điều chỉnh độ sáng 10 giai đoạn chế độ nội soi ánh sáng sâu Thay đổi nhiệt độ màu: 3500 – 5000 K (5 bước) (tùy chọn) Con trỏ laser (tùy chọn)
  • Đèn mổ treo trần Emaled 560

    Liên hệ

    Đèn mổ này cung cấp nhiều chức năng để điều chỉnh ánh sáng hoàn hảo phù hợp với mục đích ứng dụng: lấy nét 4 giai đoạn Điều chỉnh độ sáng 10 giai đoạn chế độ nội soi ánh sáng sâu Thay đổi nhiệt độ màu: 3500 – 5000 K (5 bước) (tùy chọn) Con trỏ laser (tùy chọn)