đèn khám bệnh EMALED 200M

  • Đèn khám di động EmaLED 200M

    Liên hệ

    Đèn khám di động EMALED 200 M được đặc trưng bởi nguồn cấp điện khẩn cấp tích hợp và do đó có thể được sử dụng linh hoạt trong tối đa 24 giờ mà không cần kết nối mạng trong nhiều lĩnh vực y học.