dao mổ điện

 • Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPC Ý

  Liên hệ

  Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPA được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Dao mổ điện Excell 200 MCDSe Alsa Ý

  Dao mổ điện Excell do Hãng Alsa Ý sản xuất được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Dao mổ điện Excell NHP 350/D

  Liên hệ

  Dao mổ điện Excell NHP 350/D do Hãng Alsa Ý sản xuất do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Dao mổ điện Excell NHP/T-400

  Liên hệ

  Dao mổ điện Excell NHP/T-400 do Hãng Alsa Ý sản xuất do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766