bộ dụng cụ cắt Amydan

  • Bộ dụng cụ cắt Amidan

    Liên hệ

    Danh mục sản phẩm cũng cung cấp nhiều bộ dụng cụ dành riêng cho khoa tai mũi họng. Ví dụ, AMNOTEC đã cung cấp cho các bệnh viện và cơ sở thực hành các dụng cụ cho khoa tai mũi họng, nội soi xoang và khoa thanh quản trong vài năm nay – với phản hồi rất tích cực. Dựa trên kinh nghiệm này, AMNOTEC cung cấp lựa chọn sản phẩm toàn diện nhưng cũng có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh. AMNOTEC cũng cung cấp nhiều loại dụng cụ nội soi cho phẫu thuật tai mũi họng.