HFNC

Đào tạo máy thở oxy lưu lượng cao HFNC Heyer

Đào tạo máy thở oxy lưu lượng cao HFNC Heyer

Tiếp theo lễ ký hợp đồng phân phối cho sản phẩm đợt tháng 7/2021, đến ngày 22/9/2021 Hãng Aeonmed Heyer đã cử đại diện đào tạo trực tiếp trên máy cho công ty Công ty Việt Quang dòng Máy thở Oxy lưu lượng cao HFNC chuyên để điều trị bệnh nhân Covid2. Tham dự buổi đào tạo họp bên Hãng Aeonmed …