Siare

 • Máy gây mê kèm thở 5000M Siare Ý

  Máy gây mê kèm thở Siare 5000M được chúng tôi nhập trực tiếp từ Ý do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy thở cấp cứu trẻ em Sirio S2/T Siare

  Máy thở cấp cứu trẻ em dạng xách tay do hãng Siare Ý sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy thở Falco 202 Siare Ý

  Máy thở Falco 202 Siare được chúng tôi nhập trực tiếp từ Ý, được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy thở trẻ em trẻ sơ sinh Siare Ý

  Máy thở trẻ em, trẻ sinh non Siare được chúng tôi nhập trực tiếp từ Ý, được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766