MES

 • Máy đếm tinh trùng tự động Qwick Check Gold

  Máy đếm tinh trùng tự động Qwick Check Gold do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy phân tích tinh trùng SQA Vision MES

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA Vision là dòng cao cấp do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy xét nghiệm tinh trùng SQA IIC-P MES Israel

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA II CP do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Phân tích tinh trùng tự động máy SQA-V GOLD

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA V gold do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766