MES

 • Máy đếm tinh trùng tự động QwikCheck Gold

  Máy đếm tinh trùng tự động là dòng thương hiệu đầu thế giới do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy phân tích tinh trùng SQA Vision MES

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA Vision là dòng cao cấp nhất do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy xét nghiệm tinh trùng SQA IIC-P

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA II CP do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Phân tích tinh trùng tự động máy SQA-V GOLD

  Máy phân tích chất lượng tinh trùng do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766