MES

Máy phân tích chất lượng tinh trùng MES Israel do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành trên cả nước với kỹ sư tay nghề cao