Karl Kaps

Karl Kaps – Máy soi cổ tử cung Đức do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành trên cả nước với kỹ sư tay nghề cao

 • Máy soi cổ tử cung KP 3000 LEDone

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 LEDone Karl Kap Đức do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam. Số công bố: 220002120/PCBA-HN
 • Máy soi cổ tử cung KP 3000 S LEDone

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung KP 3000 S LEDone do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam Số công bố: 220002120/PCBA-HN
 • Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kaps

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 42 Karl Kap Đức do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 220002120/PCBA-HN
 • Máy soi cổ tử cung SOM 52

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung SOM 52 Karl Kap Đức do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 220002120/PCBA-HN
 • Máy soi cổ tử cung VICO S HD

  Liên hệ

  Máy soi cổ tử cung VICO S HD Karl Kap Đức do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 220002120/PCBA-HN