Innomed

Innomed xuất xứ Mỹ- CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG làm đại lý chính hãng, bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao

 • Máy điện tim 6 kênh HS112C-1 Innomed.1

  Máy điện tim HS112C-1

  Liên hệ

  Máy điện tim HS112C-1 (HeartScreen 112C-1) Innomed sản xuất và Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại. Số công bố: 220000254/PCBB-HN
 • Máy điện tim HS80G-L1 Innomed

  Liên hệ

  Máy điện tim HS80G-L1 Innomed do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng Số công bố: 220002787/PCBB-HN
 • Máy Holter điện tim Argusys++

  Liên hệ

  Máy Holter theo dõi điện tim Argusys++ do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim CA-1 AED

  Liên hệ

  Máy phá rung tim CA-1 AED do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim CA-1 AED Plus

  Liên hệ

  Máy phá rung tim CA-1 AED plus do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim Cardio Aid 360-B

  Liên hệ

  Máy phá rung tim Cardio Aid 360-B do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 254/2021/BKQPL-VQ