Innomed

 • Máy điện tim 6 kênh HS112C-1 Innomed

  Liên hệ

  Máy Holter theo dõi điện tim Argusys++ do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy điện tim HS80G-L1 Innomed

  Liên hệ

  Máy điện tim do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy Holter theo dõi điện tim Argusys++

  Liên hệ

  Máy Holter theo dõi điện tim Argusys++ do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim CA-1 AED

  Liên hệ

  Máy phá rung tim CA-1 AED do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim CA-1 AED Plus

  Liên hệ

  Máy phá rung tim CA-1 AED plus do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766
 • Máy phá rung tim CA360-B

  Liên hệ

  Máy phá rung tim CA360-B do Công ty TNHH Việt Quang làm đại lý chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc, hotline 0243 9999 766