Cami

Máy hút dịch Cami xuất xứ Ý do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao

 • Máy hút dịch Askir C30

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật Askir C30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch Askir C30 BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật Askir C30 BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 20

  Liên hệ

  Máy hút dịch cho trẻ em model New Askir 20 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 230 12V BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật New Askir 230 12V BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 30

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 30 12V

  Liên hệ

  Máy hút dịch phẫu thuật New Askir 30 12V do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 30 Proximity

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 Proximity do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN
 • Máy hút dịch New Askir 36BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 36BR do hãng Cami Ý sản xuất Vietquangmedical làm đại diện chính hãng. Số công bố: 230000709/PCBB-HN