Bontech

Tấm nhận ảnh Xquang DR Hàn Quốc giá rẻ, có 2 loại:

  • Có dây
  • Không dây (wifi)

Do Công ty TNHH Việt Quang đại diện chính hãng tại Việt Nam.