AMPall

Máy truyền dịch, bơm tiêm điện Ampall Hàn quốc do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao

 • Bơm tiêm điện PP-9900

  Bơm tiêm điện PP-9900 AMPall Hàn Quốc do Vietquangmedical phân phối chính hãng. Số công bố: 220002627/PCBB-HN
 • Bơm tiêm điện SP-8800

  Bơm tiêm điện SP-8800 AMPall Hàn Quốc do Vietquangmedical làm đại lý Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 60/2022/PL-VQ
 • Bơm truyền kiểm soát giảm đau PCA PP-9800

  Bơm truyền kiểm soát giảm đau PP 9800 AMPall Hàn Quốc do Vietquangmedical làm đại lý Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 60/2022/PL-VQ
 • Máy đo huyết áp để bàn BP868FMáy đo huyết áp để bàn BP868F.1

  Máy đo huyết áp để bàn BP868F

  Máy đo huyết áp để bàn AMPall BP868F do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng Số công bố: 220002408/PCBB-HN
 • Máy truyền dịch IP-7700

  Máy truyền dịch IP-7700 AMPall Hàn Quốc được Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 60/2022/PL-VQ