Alsa

Hãng Dao mổ điện Alsa do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng, bảo hành trên toàn quốc

 • Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPC Ý

  Liên hệ

  Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPC do Hãng Alsa Ý sản xuất Vietquangmedical làm đại lý. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 53/PL-VQ
 • Dao mổ điện Excell 200 cao tần

  Dao mổ điện Excell 200 MCDSe Alsa Ý

  Dao mổ điện Excell 200 MCDSe Alsa Ý sản xuất do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 53/PL-VQ
 • Dao mổ điện Excell NHP 350/D

  Liên hệ

  Dao mổ điện Excell NHP 350/D do Hãng Alsa Ý sản xuất Vietquangmedical làm đại lý. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 53/PL-VQ
 • Dao mổ điện Excell NHP/T-400

  Liên hệ

  Dao mổ điện Excell NHP/T-400 Hãng Alsa Ý do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số văn bản ban hành kết quả phân loại: 53/PL-VQ
 • Máy hút dịch POLIVAC B4/SLT 30PVE-EXP

  Máy hút dịch POLIVAC B4/SLT 30PVE-EXP liên tục áp lực thấp do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút dịch VACUMSOL AS-65

  Máy hút dịch VACUMSOL AS-65 do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng tại Việt Nam. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút dịch Vortex-S AS-200

  Máy hút dịch Vortex-S AS-200 do Vietquangmedical làm đại lý chính hãng. Số công bố: 230001670/PCBB-HN
 • Máy hút điện áp lực thấp Vacutrol AS 130 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút điện áp lực thấp Vacutron AS 130 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút điện Vacumsol AS 60 Alsa Ý

  Máy hút điện Alsa Ý được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy hút thai (Máy hút điện) Vorteco AS 100 Alsa Ý

  Liên hệ

  Máy hút lấy thai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Alsa Ý về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766