3 DICS

Hãng 3 DICS Hàn Quốc với đầu đọc Kỹ thuật số Xquang CR giá rẻ, thông dụng tại thị trường Việt Nam thuộc hệ thống Xquang kỹ thuật số CR, DR

  • ĐẦU ĐỌC XQUANG CR 3DISC

    Liên hệ

    Hệ thống Xquang kỹ thuật số (Đầu đọc Xquang CR) 3 DICS Hàn Quốc do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành phân phối toàn quốc. 0243.9999.766