New Askir 30

  • Máy hút dịch New Askir 30

    Liên hệ

    Máy hút dịch New Askir 30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.