máy hút dịch Hãng Cami C30

  • Máy hút dịch New Askir 30 12V

    Liên hệ

    Máy hút dịch phẫu thuật New Askir 30 12V do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.
  • Máy hút dịch phẫu thuật New Askir C30

    Liên hệ

    Máy hút dịch phẫu thuật Askir C30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.