máy hút dịch cami

 • Máy hút dịch New Askir 30

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.
 • Máy hút dịch New Askir 30 Proximity

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 Proximity do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.
 • Máy hút dịch New Askir 36BR

  Liên hệ

  Máy hút dịch New Askir 30 BR do hãng Cami Ý sản xuất, Vietquangmedical làm đại diện chính hãng bảo hành toàn quốc với kỹ sư tay nghề cao và phụ tùng chính hãng.