Máy doppler tim thai PD1

  • Máy Doppler tim thai Ultratec PD1

    Liên hệ

    Máy Doppler tim thai UltraTec PD1, do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc