Doppler tim thai bỏ tui

  • Máy Doppler tim thai Ultratec PD1

    Liên hệ

    Máy Doppler tim thai UltraTec PD1, do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc
  • Máy Doppler tim thai Ultratec PD1+

    Liên hệ

    Máy Doppler tim thai cao cấp, do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc. hotline 0243 9999 766