đèn mổ treo tường

  • Đèn mổ treo tường Emaled 300 W

    Liên hệ

    Đèn mổ treo tường EMALED ® 300 W Dùng để treo tường trong phòng mổ và điều trị Giá treo tường linh hoạt, đèn phẫu thuật này đảm bảo di chuyển thoải mái và có thể dễ dàng đưa vào bất kỳ vị trí mong muốn nào.