bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu

  • Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu

    Liên hệ

    Phạm vi sản phẩm của AMNOTEC cũng bao gồm các lĩnh vực phẫu thuật tiểu phẫu, vi mô và thần kinh – với nhiều loại sản phẩm và giải pháp khác nhau. Điều này có nghĩa là ngoài các dụng cụ siêu nhỏ về cả thần kinh, chẳng hạn như kéo có tay cầm phẳng và tròn hoặc giá đỡ kim siêu nhỏ, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn khả năng sản xuất dụng cụ phẫu thuật tùy chỉnh theo nhu cầu.