nghị định 98 Bộ y tế

Công ty Việt Quang tham gia phổ biến Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế

Công ty Việt Quang tham gia phổ biến Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế

Công ty Việt Quang tham gia hội nghị trực tuyến Nghị định 98 Bộ y tế Căn cứ Giấy mời của Bộ Y tế ngày 24/12/2021 về việc tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên cả …