• Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPC

  Liên hệ

  Dao mổ điện Alsa Tomsu 100MPA được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Dao mổ điện Excell 200 MCDSe

  Dao mổ điện Excell do Hãng Alsa Ý sản xuất được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Dao mổ điện Excell 350

  Liên hệ

  Dao mổ điện Excell 350 do Hãng Alsa Ý sản xuất được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Doppler tim thai và mạch máu Fetatrack DD 250

  Liên hệ

  Doppler tim thai và mạch máu cao cấp, do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc. hotline 0243 9999 766
 • ĐẦU ĐỌC XQUANG CR 3DISC

  Liên hệ

  Hệ thống Xquang kỹ thuật số (Đầu đọc Xquang CR) 3 DICS Hàn Quốc do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành phân phối toàn quốc. 0243.9999.766
 • Hệ thống Elisa Convergys EL-Reader 96X, Elisa Washer

  Hệ thống Elisa Convergys được công ty nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 0243.9999.766
 • Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số cho máy X- quang EVS 3643A

  Liên hệ

  Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số EVS 3643A Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Hệ thống Xquang nhũ ảnh AIDIA UD Hãng Drtech

  Liên hệ

  Hệ thống Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Máy chụp Xquang Vú Aida

  Liên hệ

  Tấm nhận ảnh kỹ thuật số Hàn quốc Drtech do Công ty TNHH Việt Quang nhập khẩu trực tiếp, bảo hành và phân phối toàn quốc.
 • Máy Doppler tim thai bỏ túi Ultratec PD1

  Liên hệ

  Doppler tim thai cao cấp, do Công ty Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc. hotline 0243 9999 766
 • Máy đếm tinh trùng tự động QwikCheck Gold

  Máy đếm tinh trùng tự động là dòng thương hiệu đầu thế giới do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy điện giải Convergys ISE Auto

  Máy điện giải ISE Auto được công ty nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy điều trị sóng xung kích Auto Wave 695 Mettler Mỹ

  Máy điều trị sóng xung kích được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy đo điện giải Convergys ISE Comfort

  Máy điện giải ISE Comfort được công ty nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy đo độ đông máu Convergys CA 4000, CA 4000D

  Máy đo độ đông máu Convergent được công ty nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm Novavox

  MÁY đo độ loãng xương tia X cánh tay cổ chân Ampall Hàn Quốc được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. được Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766