Mettler

Hãng sản xuất Mettler chuyên dòng Vật lý trị liệu:

Máy sóng ngắn điều trị, Máy điều trị sóng xung kích, Máy massage điều trị G5, Máy tập thụ động chủ động, Máy siêu âm điều trị, Máy điều trị bằng laser và ánh sáng. Máy kéo giãn cột sống, Máy trị liệu kết hợp

 • Máy điều trị sóng xung kích Auto Wave 695 Mettler Mỹ

  Máy điều trị sóng xung kích được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy massage điều trị G5 plus

  Liên hệ

  Máy tập thụ động chủ động APT Plus chính hãng Mettler được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy siêu âm điều trị kích thích điện ME 994

  Liên hệ

  Máy siêu âm điều trị kích thích điện ME 994 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy siêu âm điều trị Sonicator 740 Mettler Mỹ

  Liên hệ

  Máy siêu âm điều trị được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • MÁY SÓNG NGẮN ĐIỀU TRỊ ME 390 Mỹ

  Liên hệ

  Máy sóng ngắn điều trị từ chính hãng Mettler Mỹ được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • MÁY SÓNG NGẮN ĐIỀU TRỊ ME 395

  Máy sóng ngắn điều trị từ chính hãng Mettler Mỹ được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy tập thụ động chủ động APT

  Liên hệ

  Máy tập thụ động chủ động APT Plus chính hãng Mettler được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy tập thụ động chủ động APT Plus

  Liên hệ

  Máy tập thụ động chủ động APT Plus chính hãng Mettler được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766
 • Máy tập thụ động chủ động PHCN CPM8000

  Liên hệ

  Máy tập thụ động chủ động Phục hồi chức năng chính hãng Mettler được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam do Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng phân phối toàn Việt Nam. Hotline: 0243.9999.766