Amolab

Hãng Amolab Ý chuyên monitor sản khoa theo dõi chuyển dạ đẻ.

Công ty TNHH Việt Quang làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc.