Aeonmed

  • Máy oxy dòng cao HFNC NeoHif i7 Aeonmed Heyer

    Liên hệ

    Máy oxy dòng cao HFNC NeoHif i7 Aeonmed Heyer do Hãng Aeonmed sản xuất và được công ty TNHH Việt Quang phân phối chính hãng, bảo hành toàn quốc với kỹ sư được đào tạo từ chính hãng.
  • Máy thở HFNC Neo HiF i5

    Liên hệ

    Máy thở HFNC oxy lưu lượng cao Neo HiF i5 do Hãng Aeonmed sản xuất và được công ty TNHH Việt Quang phân phối chính hãng, bảo hành toàn quốc.